Videos Tolves supressores de pols DSH

Solució al problema mundial de maneig de material a granel, la caiguda de pols durant la transferència de materials granulars secs.