Control de rotació

Sensor de rotació M100 – Ref.145

Detecta condicions de parada o velocitats baixes peligrosas.El M100 Stopswitch és un dispositiu inductiu que monitoritza la velocitat d’un eix.