Sensors inductius ATEX

Sensor inductiu M18 P100 – Ref. 156

Per detecció de la presència de materials fèrrics. Pot ser també usat com a generador de polsos per controlar la velocitat etc.