Imants per a canonades i conductes

Barres i graelles magnètiques – Ref.121

Les barres magnètiques tenen un gran rang d’aplicacions per adaptar-se a les necessitats de cada sector industrial, podent-se instal·lar soles o en forma de graella.