Cadena Redler doble malla

Amb pala d’acer – Ref. 89

Cadena Redler doble malla amb pala d’acer

Amb pala de plàstic – Ref. 88

Cadena Redler doble malla amb pala de plàstic