Vàlvules

Tipus de vàlvules o tajaderas – Ref.207

Tipus de vàlvules o tajaderas: Vàlvules de guillotina, vàlvules de retenció, vàlvules de guillotina quadrades motoritzades o accionament manual, vàlvules de retenció amb brides, vàlvules de guillotina quadrades.