Els nous connectors BFM són sistemes d’unió flexibles, de poliuretà transparent, dissenyats per a solucionar els problemes ocasionats pels connectors estàndard amb abraçadores. El seu nou sistema de connexió mitjançant unions ràpides tipus “snap ring” proporciona una total estanquitat, evitant fuites de producte i una millora de la higiene ja que no té ranures entre el connector i el tub on es pugui acumular el producte.

Els connectors BFM són antiestàtics i disposen de certificació per al seu ús en alimentació.

Sol·liciti informació