Pasteres de rodets

Pastera de rodets – Ref. 77

Les estacions superiors es poden presentar en pastera, generalment amb 3 rodets, sostinguts per un travesser, també fixat en l’estructura de la cinta transportadora o també podem trobar estacions en “V” amb dos corrons.