Bandes elevadores de goma tèxtil

Banda Elev. Refortbelt HEAT EP800-4 – Ref. 40

Banda elevadora altament resistent a l’abrasió i temperatura (180ºC). Hi ha la possibilitat de fabricar-High Heat T. 200 ºC sota comanda.

Banda Elev. Refortbelt HEAT EP800-4 – Ref. 41

Banda elevadora altament resistent a l’abrasió i temperatura (180ºC). Hi ha la possibilitat de fabricar-High Heat T. 200 ºC sota comanda.

Banda Elev. Refortbelt KG EP1000-5 – Ref. 44

Banda elevadora antillama, moderadament resistent a olis i greixos. Apta per al seu ús en sitges de gra o per transportar materials impregnats en oli vegetal en àrees amb perill d’incendi. Compleix normativa ATEX.

Banda Elev. Refortbelt KG EP630-3 – Ref. 42

Resistent a olis i greixos. Apta per al seu ús en sitges de gra o per transportar materials impregnats en oli vegetal en àrees amb perill d’incendi. Compleix normativa ATEX.

Banda Elev. Refortbelt KG EP800-4 – Ref. 43

Banda elevadora antillama, moderadament resistent a olis i greixos. Apta per al seu ús en sitges de gra o per transportar materials impregnats en oli vegetal en àrees amb perill d’incendi. Compleix normativa ATEX.

Banda Elev. Refortbelt OR EP800-4 – Ref. 45

Banda elevadora altament resistent als olis. Apta per a materials que continguin olis minerals. Augment de volum en oli IRM 903 (20ºC, 21 dies) max. 3%. ESPECÍFICA ANTIOLI

Banda Elev. Refortbelt Y EP1250-5 – Ref. 46

Banda elevadora altament resistent a la abrasion. usos industrials, cimenteres, plantes de formigó, indústria vidriera, indústria del guix.