Raspalls

Catàleg raspalls industrials – Ref.180

Per obtenir un raspall eficaç és essencial saber amb quines condicions de treball actua i així poder determinar el tipus de fibra a utilitzar.