Càrrega de camions cisterna

Manga de descàrrega Model D300 – Ref. 160

Manga de descàrrega Model D300 per a camions cisterna o oberts o aplecs.