Imants per a cintes transportadores

Overbands – Ref. 114

Els overbands són dispositius magnètics que incorporen una cinta transportadora amb tacs transversals que dóna voltes al voltant de l’imant.