Bandes transportadores de goma tèxtil

Les bandes tèxtils són les més utilitzades per al transport de material a granel en posició horitzontal i amb inclinacions no superiors als 18-20º depenent del producte a transportar.

Superant aquestes inclinacions es recomana la utilització de bandes amb perfils transversals com podrien ser les bandes nervades, Chevron, etc.

La composició de les bandes llises tèxtils consta d’una o diverses capes de teixits engomats separats per una capa de goma intermèdia per a la millora de la seva flexibilitat, recobertes per capes de goma amb el gruix i la qualitat desitjada segons el seu treball i el material que transporta . Aquests teixits, anomenats EP, són els encarregats de donar una alta resistència al trencament i a l’impacte, gràcies a les fibres de polièster (I) en sentit longitudinal (ordit) i de poliamida o niló (P) en sentit transversal (trama) de la banda.