La banda chevron amb perfils de 25mm d’espessor s’utilitzen quan l’angle d’inclinació és massa fort (major de 25 graus) per a una banda transportadora llisa. Es diferencien de les bandes nervades per la seva major capacitat de càrrega i el transport de materials amb major granulometria que les nervades. La banda està composta per perfils vulcanitzats en calent en diferents dibuixos per evitar que el material a transportar llisqui cap enrere, com passaria amb una banda llisa. La diversitat de dissenys possibles ens permeten el transport d’una gran varietat de materials, des de sòlids a granel fins càrregues unitàries.

Totes les bandes nervades REFORTBELT es fabriquen amb perfils modelats vulcanitzats en calent a la part superior de la banda durant la seva fabricació. La forma dels perfils ha estat acuradament dissenyada per garantir una excel·lent adherència al mateix temps de tenir unes bones propietats d’autoneteja.

Els angles d’inclinació assolibles amb les bandes nervades REFORTBELT depèn de les característiques del material i el tipus de dibuix de la banda. Per a una millor elecció, consultar amb el nostre departament tècnic.

 

Fitxa del producte