Refort Plast

Sistemes de seguretat i control

Serveis

Cadenes de transport tipus Redler i Elevadores de cadena tipus Baula rodona

Refort Gum

CMI – Control de Materials Instal·lats

Catúfols (catàleg complert)

Bandes Transportadores i de procès

Manutenció Components i Estructures

Bandes elevadores i components

Rascadors

Refort (English, Français)

Moduflex, sèrie pesada

Materials abrasius

Mànegues de descàrrega Moduflex

Vis sens fi

Refortbelt

Catifes de seguretat i control

Sistemes magnètics

Corretges dentades de poliuterà

Bandes modulars metàl·liques

Connectors BFM

Mini conveyor